RRETH NESH

ABI PROGRES

”ABI” Progres është kompani e re. Është e themel- uar më 19 Prill të vitit 2001 nga ana e ekipit te punëtorve me përvoje industriale. Zhvillimi i jashtëzakonshem i kompanisë që nga themelimi

i saj, është rezultat i punës serioze, angazhim- it dhe profesionalizmit të ekipit udhëheqës dhe punëtorëve.

Ky projekt ka qenë e udhëhequr me ndihmën e ekonomisë racionale dhe duke u bazuar në ek- splorimin e burimeve natyrore në dispozicion. Që nga ateherë “ABI” Progres fitoi konfirmimin, në vend dhe regjion, si prodhues i prodhimeve kualitative dhe të shëndosha.

Stili i marketingut i “ABI” Progres është e njohur si proaktive dhe profesionale. Sot, “ABI” Progres është përpunuesi më i rëndë- sishëm i pemëve dhe perimeve, në Kosovë.

Me udhëheqjen kompetente dhe ekipin e punëtorëve, “ABI” Progres është i aftë për përm- bushjen e nevojave momentale dhe të ardhshme. Duke iu falenderuar trajtimit të kualitetit dhe organ- izimit të shitjes, “ABI” Progres arriti të qet në shitje 70 produkte te ndryshme që janë të përhapur me

sukses në tregun vendor dhe jashtë vendit (eksport).

Asortimentet e “ABI” Progres:

Pemët e përpunuara: xhem, marmelladë, frute te ziera (kompot) Perimet e perpunuara: gjyveq, turshi përzier, bish- taja, bizele, tranguj, speca të pasterizuar, ketchup, ajvar, feferona, salc domatesh, repan kuq, fletë hardhie etj.

Majonez Në kuadër të fabrikës është edhe frigoriferi me ngrirrje të thellë deri -32 ̊ C me kapacitet prej 5000 tonë.

Njohuria dhe eksperienca shekullore

Prodhimet tradicionale Shqipëtare kanë qenë të prodhuar në këtë aspektë me një eksperiencë për disa gjeneracione, të njohura si prodhime të markës prodhuese Progres.

Prodhimet e markes Progres, llojet e keqapit, xhem, marmellatat, sallatat e përziera, perimet e përzi- era, etj; prodhohen në një sipërfaqe prej 10.000 m2 ( vend të mbyllur) dhe 85.000 m2 në fushë të hapur në rajonin e Prizrenit, nga ana e kompanisë “ABI” Progres. Marrëveshjet për export me vendet Europiane si p.sh. Gjermani, Suedi, Zvicër, Belgjikë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Mali i Zi, japin motiv- im dhe forcë të posaqme markës prodhuese Progres.