Marmelatë Përzier
25g
25g

Permbajtja: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbullë, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni sheqer dhe pektinë. Material e thatë 67%.

Marmelatë Përzier
400g
400g

Permbajtja: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbullë, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni sheqer dhe pektinë. Material e thatë 67%.

Marmelatë Përzier
870g
870g

Permbajtja: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbullë, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni sheqer dhe pektinë. Material e thatë 67%.

Marmelatë Fiku
870g
870g

Permbajtja: Fikë, sheqer, acid limoni dhe pektinë.

Marmelatë Kaça
870g
870g

Permbajtja: Kaça, sheqer, pektinë dhe thartirë limoni.

Marmelatë Vishnje
870g
870g

Permbajtja: Vishnje, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.

Marmelatë Ftonji
870g
870g

Permbajtja: Ftonjë, thartirë limoni, sheqer dhe paktinë.

Marmelatë Pjeshkë
870g
870g

Permbajtja: Pjeshkë, thartirë limoni, sheqer dhe paktinë.

Marmelatë Kumbulle
870g
870g

Permbajtja: Kumbulle, thartirë limoni, sheqer dhe paktinë.

Xhem Vishnje
870g
870g

Permbajtja: Vishnje, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.

Kompot Kumbulle
770g
770g

Permbajtja: Kumbulla të prera pa bërthamë, sheqer, ujë dhe thartinë limoni.

Xhem Manaferra
870g
870g

Permbajtja: Manaferra, thartinë limoni, sheqer dhe pektinë.

Xhem Dredhëze
870g
870g

Permbajtja: Dredhëz, thartinë limoni, sheqer dhe pektinë.

Reçel Dredhëze
870g
870g

Permbajtja: Dredhëze, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.

Reçel Vishnje
870g
870g

Permbajtja: Vishne pa bërthamë, sheqer, ujë dhe thartinë limoni.

Xhem Manaferra Ekstra (100% Natyrale)
660g
660g

Permbajtja: Manaferra, sheqer, paktinë, thartinë limoni.

Xhem Vishnje Ekstra
660g
660g

Permbajtja: Vishnje, sheqer, pektinë, thartirë limoni.

Xhem Dredhëz Ekstra (100% Natyrale)
660g
660g

Permbajtja: Dhredëz, sheqer, pektinë, thartirë limoni.

Marmelatë Kaça
2500g
2500g

Permbajtja: Kaça, sheqer, pektinë dhe thartirë limoni.

Marmelatë Përzier
2500g
2500g

Permbajtja: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbullë, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë. Materia e thatë 67%.

Marmelatë Fiku
2500g
2500g

Permbajtja: Fikë, sheqer, acid limoni dhe pektinë.

Marmelatë Vishnje
2500g
2500g

Permbajtja: Vishnje, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.

Marmelatë Kumbulle
2500g
2500g

Permbajtja: Kumbulla, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.

Marmelatë Ftonj
3000g
3000g

Permbajtja: Ftonjë, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë.

Marmelatë Kaça
3000g
3000g

Permbajtja: Kaça, sheqer, pektinë dhe thartirë limoni.

Marmelatë Përzier
3000g
3000g

Permbajtja: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbullë, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë. Materia e thatë 67%.

Marmelatë Pjeshkë
3000g
3000g

Permbajtja: Pjeshkë, thartinë limoni, sheqer dhe pektinë.

Marmelatë Vishnje
3000g
3000g

Permbajtja: Vishnje, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.