Emri i Produktit: Xhem Vishnje 870 gr


Përmbajtja e Produktit: Vishnje, sheqer, pektine dhe thartinë limoni.

Sasia Paket:  12

Sasia Palet: 64

Pesha Paleta: 883.20 kg