Emri i Produktit: Xhem Manaferra – 870 gr


Përmbajtja e Produktit: Manaferra, thartinë limoni, sheqer dhe pektine.

Sasia Paket:  12

Sasia Palet: 64

Pesha Paleta: 883.20 kg