Emri i Produktit: Marmelatë Kumbulle – 870 gr


Përmbajtja e Produktit: Kumbulla, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni.

Sasia Paket:  12

Sasia Palet: 64

Pesha Paleta: 883.20 kg