Emri i Produktit: Kompot Kumbulle i Pasterizuar – 770 gr


Përmbajtja e Produktit: Kumbull të prerë pa bërthamë, sheqer, ujë dhe thartinë limoni.

Sasia Paket:  12

Sasia Palet: 64

Pesha Paleta: 806.40 kg