Emri i Produktit: Bizele e Sterilizuar – 850 gr


Përmbajtja e Produktit: Bizele e njomë e gjelbërt në kokër, ujë, kripë dhe sheqer.

Sasia Paket:  12

Sasia Palet: 80

Pesha Paleta: 912.00 kg