Emri i Produktit: Bishtajë e Gjelbërt – 450 gr


Përmbajtja e Produktit: Bishtajë e Gjelbërt.

Sasia Paket: 

Sasia Palet:

Pesha Paleta: