Emri i Produktit: Marmelatë Vishnje – 3000 gr


Përmbajtja e Produktit: Vishnje, thartinë limoni, sheqer dhe paktinë.

Sasia Paket:  4

Sasia Palet: 60

Pesha Paleta: 756.00 kg