Emri i Produktit: Marmelatë Përzier – 3000 gr


Përmbajtja e Produktit: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbulla, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni, sheqer, dhe pektinë. Materia e thatë 67% .

Sasia Paket:  4

Sasia Palet: 60

Pesha Paleta: 756.00 kg