Emri i Produktit: Marmelatë Ftonji – 3000 g.


Përmbajtja e Produktit: Ftonji, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë. Materia e thate 67% .

Sasia Paket:  4

Sasia Palet: 60

Pesha Paleta: 756.00 kg